Czy cierpisz z powodu zaburzeń osobowości?

Głęboko zakorzenione wzorce zachowań, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie w społeczeństwie, niejednokrotnie poważnie je utrudniając, mogą być przesłanką do stwierdzenia istnienia zaburzenia osobowości. 

Aby w ogóle mówić o zaburzeniu osobowości, charakterystyczne wzorce zachowań muszą trwać długo, być utrwalone i rozpocząć się w okresie dzieciństwa bądź dojrzewania, a także wpływać destabilizująco czy wręcz destrukcyjnie na relacje interpersonalne. W diagnozowaniu zaburzenia osobowości test może wskazać, jak wyglądają wzorce zachowań i jak wpisują się w kryteria diagnostyczne. 

Przykładowo możemy mówić o zaburzeniach paranoicznych, wyróżniających się zwiększoną podejrzliwością wobec otoczenia; schizotypowych, gdzie występują zachowania o wysokim stopniu ekscentryczności i problemy z budowaniem bliskich relacji; schizoidalne, w których typowe jest wycofanie i odcinanie się od kontaktów społecznych; a także między innymi unikające, zależne, histrioniczne, narcystyczne... Możliwych zaburzeń jest sporo i świadomość ich istnienia może być bardzo pomocna w kształtowaniu własnej tożsamości, uświadomieniu sobie najważniejszych potrzeb, a także problemów do rozwiązania i traum do przepracowania. Najważniejsze to mieć świadomość, że nie jesteśmy pozostawienie samym sobie. 

Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline

Niezdiagnozowane zaburzenia osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline mogą prowadzić do bardzo trudnych sytuacji w codziennym życiu, relacjach z bliskimi i w pracy zawodowej. Dlatego nie należy uciekać od poszukiwania profesjonalnej pomocy.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech w przypadku osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline są bardzo gwałtowne huśtawki nastrojów, zwłaszcza w odniesieniu do związków interpersonalnych – od maksymalnej idealizacji po całkowitą dewaluację. Pacjent z osobowością borderline stale cierpi z powodu niepewności, ponieważ panicznie obawia się odrzucenia, nawet wyimaginowanego. Dręczy go poczucie pustki, niejasny obraz samego siebie i zaburzonego poczucia tożsamości, a także niekontrolowane napady gniewu, a nawet agresji. 

W obawie przed odrzuceniem chory grozi autoagresywnymi zachowaniami lub też je podejmuje. Szantażuje samookaleczeniem, samobójstwem. Jest również impulsywny w więcej niż jednej dziedzinie życia – na przykład wikła się w ryzykowne relacje seksualne, niebezpieczne prowadzenie samochodu, hazard, kompulsywne wydawanie pieniędzy. Diagnozujący zaburzenia borderline test może oznaczać przełom dla osoby cierpiącej z powodu takich zaburzeń i dla jego rodziny, ponieważ otwiera drogę do podjęcia stabilizujących działań pod okiem doświadczonego profesjonalisty. 

Czy cierpisz z powodu depresji?

Twój nastrój uległ obniżeniu. To, co kiedyś przynosiło radość, teraz wymaga niewspółmiernego do efektów wysiłku. Czasami masz problem, by podnieść się rano z łóżka. Zaczynasz się zastanawiać, czy to epizod smutku związanego z trudniejszym okresem w życiu, czy też może depresja? Depresja to poważna choroba, z którą nie żyje się łatwo zarówno dotkniętej tą przypadłością osobie, jak i jej najbliższym. Nieleczona i zlekceważona jest również chorobą potencjalnie bardzo groźną. Na co dzień bardzo utrudnia funkcjonowanie, ponieważ każda czynność, nawet najprostsza, jak wstanie z łóżka, wzięcie prysznica, zjedzenie posiłku urasta do rozmiarów olbrzymiego wyzwania.

Chory czuje się winny, gorszy, wydaje mu się, że do niczego się nie nadaje, że niczego nie osiągnie, że jest tylko ciężarem dla otoczenia. Ma problemy z koncentracją i jasnym myśleniem, co powoduje problemy w pracy. Test na depresję to pierwszy krok na drodze uświadomienia sobie swoich kłopotów, jednak trzeba pamiętać, że nie jest to narzędzie diagnostyczne. Jeśli nasze samopoczucie psychiczne budzi jakiekolwiek obawy, należy jak najszybciej poszukać pomocy specjalisty, który przepisze właściwe leki i wskaże drogę terapii. Pamiętajmy, że w przypadku depresji nie wystarczy po prostu „wziąć się w garść”. To znacznie poważniejsza i trudniejsza do opanowania sytuacja.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zdarzają się częściej, niż moglibyśmy przypuszczać. Nie zawsze przyjmują formę nieustannego mycia rąk, ich nasilenie i forma mogą być różne i zmieniać się w czasie.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że OCD przejawia się zarówno w formie przymusu wykonywania określonych czynności o ustalonym rytmie (co nazywamy kompulsjami), ale również w formie nawracających, bardzo przykrych w odbiorze chorego myśli (obsesji). Mogą one dotyczyć na przykład wyrządzania krzywdy rodzinie czy przypadkowym osobom na ulicy. Takie scenariusze nie są realizowane i doświadczający ich człowiek zdaje sobie sprawę, że nie ma w nich niczego racjonalnego, ale cierpienie wcale się przez to nie zmniejsza.

ocd 2

Diagnozujący zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) test może być dobrym pierwszym krokiem na drodze poprawienia codziennego funkcjonowania i ogólnie komfortu życia. Przyczyny występowania OCD mogą być złożone, poczynając od doświadczeń z dzieciństwa (na przykład nadmiernej odpowiedzialności, niewspółmiernej do wieku), poprzez zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego, aż po czynniki środowiskowe i predyspozycje genetyczne. Ważne, by osoba cierpiąca z powodu takich zaburzeń poszukała profesjonalnej pomocy, ponieważ połączenie farmakoterapii i psychoterapii może jej przynieść wymierną ulgę.

Czy cierpisz na zaburzenia odżywiania?

Zaburzenia odżywiania to bardzo poważny problem, który może dotknąć osób w każdym wieku i każdej płci, chociaż statystycznie dotyczy często nastolatek. Niezależnie od formy takie zaburzenia mogą nieść ze sobą dojmujące konsekwencje zdrowotne i psychologiczne.

Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś z twoich bliskich cierpi na zaburzenia odżywiania, test może pomóc się w tym upewnić i zyskać orientację co do rodzaju schorzenia, nie zastąpi jednak gruntownej konsultacji ze specjalistami – psychiatrą, psychologiem czy dietetykiem. Osoby cierpiące z powodu zaburzeń łaknienia na tle psychicznym często cierpią również z powodu intensywnej depresji. Widzą siebie w krzywym zwierciadle, oceniają bardzo negatywnie, ich samoocena jest niezwykle niska.

odżywianie 2

Potrzebują pomocy, ponieważ bez odpowiedniego leczenia zaburzenia odżywiania mogą grozić nawet śmiercią. Zasadniczo dzieli się je na dwie grupy. W pierwszej, zwanej zaburzeniami specyficznymi, znajdziemy anoreksję, bulimię i bulimoreksję. Lekarze oceniają napadowe objadanie się chorych na bulimię i późniejsze wywoływanie wymiotów jako zachowanie kompulsywne. Druga grupa natomiast to zaburzenia niespecyficzne, w tym gronie można znaleźć zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne czy zespół przeżuwania (który jest zaburzeniem funkcjonowania przewodu pokarmowego o przewlekłym charakterze).

Jaka jest twoja inteligencja emocjonalna?

Określana jako EQ, od angielskiego emotional quotient, inteligencja emocjonalna należy do osobistych kompetencji człowieka w odniesieniu do relacji z innymi. Na przestrzeni lat naukowcy zaproponowali kilka modeli rozumienia i definiowania inteligencji emocjonalnej.

W obrębie inteligencji emocjonalnej wyróżnia się trzy grupy kompetencji. Pierwsze to kompetencje psychologiczne, obejmujące takie cechy, jak samoświadomość, samoocena i samokontrola. Odnosi się do umiejętności rozpoznawania i analizowania własnych stanów emocjonalnych, regulowania ich i panowania nad nimi. Kolejna grupa to kompetencje społeczne: empatia, asertywność, przywództwo, perswazja i współpraca.

emocjonalna 1

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest twoja inteligencja emocjonalna, test odniesie się zapewne również do trzeciej grupy kompetencji, czyli tzw. prakseologicznych. Tu kluczowe jest działanie i postawa człowieka wobec wyzwań, jakie stawia przed nim życie. Do tej trzeciej grupy zalicza się motywację, zdolności adaptacyjne i sumienność. Niektórzy naukowcy podkreślają jako najważniejszy element rozumienie mechanizmów kierujących naszymi emocjami, inni skupiają się na umiejętności radzenia sobie ze stresem, niezależnie jednak od modelu EQ w największym skrócie to zrozumienie subtelnych sygnałów wysyłanych przez naszą własną psychikę i przez określone zachowanie ludzi wokół, przekładające się na budowanie relacji interpersonalnych.

Czy cierpisz z powodu nerwicy?

Nerwica należy do zaburzeń poważnie utrudniających codzienne funkcjonowanie i obniżających jakość życia. Jeżeli podejrzewasz u siebie nerwicę, pomyśl o skontaktowaniu się z lekarzem. Połączenie terapii i farmakologii może przynieść ci dużą ulgę.

Momenty podenerwowania i emocjonalnego napięcia czy zwiększonej podatności na stres zdarzają się wszystkim. Często są odpowiedzią na trudne momenty w życiu i przytłaczające wydarzenia, jak np. kryzys w pracy czy w rodzinie. Jednak zazwyczaj po jakimś czasie wychodzimy z tego etapu. Nerwica jednak oznacza stan napięcia dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Nie musi mieć bezpośredniej przyczyny ani wiązać się z konkretnymi wydarzeniami w życiu. Często zatem ludzie nie są w stanie tego do końca pojąć – czemu nerwica, przecież w twoim życiu wszystko jest stabilne i się w pełni układa. Jednym z problemów nerwicy jest też to, że nie zawsze udaje się znaleźć zrozumienie u otoczenia, nawet u najbliższych, a w efektywnej terapii ich wsparcie jest bardzo istotne.

nerwica 1

Osoby cierpiące na nerwicę doświadczają często bardzo przykrych ataków paniki, stanów głębokiego, wszechogarniającego lęku, często skarżą się przy tym na intensywne wrażenia fizyczne: nie mogą oddychać, z przerażeniem myślą, że właśnie doświadczają zawału czy udaru, co tylko pogarsza ich stan. Nierzadko atakom paniki towarzyszy wrażenie depersonalizacji, derealizacji, a sama nerwica idzie w parze z obsesyjnymi myślami o bardzo przykrej treści. Nerwica test stawia przed cierpiącymi na nią codziennie, żyć z nią nie jest łatwo, zwłaszcza gdy nikt wokół nie potrafi zrozumieć, przez co przechodzimy. Dlatego nie należy się obawiać podjęcia leczenia, a na pewno nie wolno szukać winy w sobie.

Test predyspozycji zawodowych. Jaki zawód będzie dla ciebie najlepszy?

W pracy spędzamy dużą część życia. To fakt, z którym trudno dyskutować. Bez pracy nie dalibyśmy rady się utrzymać, opłacić rachunków, żyć swobodnie i pewnie. A czy może być coś gorszego niż spędzanie takich ilości czasu w miejscu, którego nienawidzisz?

Niestety, wielu ludzi się z tym boryka. Podejmują pracę, bo muszą, nie mają innego wyjścia. Biorą to, co im się nawinie, wdzięczni, że w ogóle coś się znalazło. Niestety później każdego ranka wstają zirytowani, myśląc ze wściekłością o kolejnych godzinach w znienawidzonym biurze, instytucji, sklepie… Czasem nie da się tego uniknąć, tak po prostu układają się okoliczności. Jednak są też sytuacje, kiedy można sobie pomóc. Co, jeśli podejmujemy się różnych zajęć po prostu z niewiedzy w odniesieniu do własnych zdolności?

zawód 2

W takim przypadku pomocny okazuje się test predyspozycji zawodowych. To prosty i łatwy do przeprowadzenia wstęp do selekcjonowania ofert pracy i wyboru określonej branży. Być może wcześniej wybieraliśmy stanowiska, w których rytm pracy nie harmonizuje z naszym własnym rytmem wydajności, albo wymagające cech, którymi akurat nie dysponujemy. Wybór pracy w zgodzie z własnymi predyspozycjami może znacząco zwiększyć poziom zadowolenia z tego, co robimy na co dzień.

Test osobowości. Jakie masz cechy charakteru?

Jaką osobą jesteś? Czy zastanawiasz się czasami, jakie cechy osobowości są dla ciebie najbardziej charakterystyczne, jakimi słowami opisali by cię twoi najbliżsi przyjaciele i rodzina?

Chociaż to może być zaskakujące, wiele osób nie ma daru introspekcji i trudno im spojrzeć na siebie z boku, by przeprowadzić analizę charakteru. Albo zwyczajnie nie przychodzi im to nawet do głowy. W takich przypadkach świetnie sprawdza się test osobowości. W sieci jest ich wiele, część odnosi się po prostu do cech, którymi się wyróżniamy, część opiera się na klasyfikacjach wprowadzonych przez psychologów i naukowców.

osobowość 1

Już starożytni filozofowie i lekarze zajmowali się tworzeniem takich porządkujących kategorii. Niektóre przetrwały do dziś i wciąż mają się dobrze, chociażby podział na choleryków, sangwiników, flegmatyków i melancholików. Jest zatem wiele możliwości do wyboru, jeżeli chodzi o testy. Mogą się one okazać przydatne pod względem praktycznym, na przykład wskazać pewne słabości, nad którymi warto dłużej popracować, albo też po prostu sprawiać przyjemność – ponieważ zawsze jest miło o sobie usłyszeć coś miłego, zwłaszcza jeśli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy wcześniej.

Jakie studia wybrać? Rozwiąż test

Zastanawiasz się, jak powinna dalej wyglądać twoja kariera akademicka? Przyczyny takich rozważań mogą być różne w zależności od tego, na jakim etapie życia się znajdujesz.

Oczywiście przede wszystkim ta decyzja dotyczy uczniów, którzy właśnie zdali egzamin dojrzałości i muszą podjąć decyzję, co zrobić ze swoją przyszłością. Niemniej również ludzie w dojrzałym (a nawet bardzo dojrzałym!) wieku postanawiają podjąć nowe studia, czy to w celu zawodowego przekwalifikowania, czy uzupełnienia umiejętności, czy po prostu z powodu prywatnej pasji. Są również studenci, którym nie odpowiada dotychczasowy kierunek i poważnie myślą o przeniesieniu.

studia 1

Jeśli rozważasz, jakie studia wybrać – test może być dobrym rozwiązaniem, które ci w tym pomoże. Dzięki niemu dowiesz się, na czym zasadzają się twoje podstawowe zdolności, jak twoja osobowość wpisuje się w poszczególne dziedziny, gdzie znajdziesz dla siebie miejsce. Najważniejsze bowiem, by nauka, a w konsekwencji również praca zawodowa, dawały satysfakcję, gwarantowały rozwój i sprawiały przyjemność.